Your Source for Navy News & Videos!

Home » No Comment : Federal Highway Police of Antwerp – Drone and photogrammetry

No Comment : Federal Highway Police of Antwerp – Drone and photogrammetryDe federale wegpolitie Antwerpen gebruikt een drone van het BIVV voor het uitvoeren van metingen op de wegen. 
Voordelen: voor u is de weg sneller vrij en de metingen voor de vaststellingen zijn veel preciezer.

La Police Fédérale de la route d’Anvers utilise drone de l’IBSR pour la prise de mesures sur les routes. 
Avantages : une voie libérée plus rapidement pour vous et des mesures d’une grande précision pour les constatations.

Your rating: none
Rating: 0 - 0 votes

Your Item review/feedback? INDULGE US!

%d bloggers like this: