BREAKING China Steals U.S Navy Underwater Drone, Who’s Responsible Trump or ObamaBreaking news coming from the South Asian Sea as the Chinese military has just stolen a U.S Navy Underwater drone in front of the U.S military. In this video Luke Rudkowski of WeAreChange gives you his breakdown of what happened, why it happened and the inevitable major clash between these two major super powers. For more real geo political news support us on

Visit our MAIN SITE for more breaking news

PATREON
SNAPCHAT: LukeWeAreChange
FACEBOOK:
TWITTER:
INSTAGRAM:

OH YEAH since we are not corporate or government WHORES help us out

We take BITCOIN too
12HdLgeeuA87t2JU8m4tbRo247Yj5u2TVP

Share:

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

45 thoughts on “BREAKING China Steals U.S Navy Underwater Drone, Who’s Responsible Trump or Obama

 1. they won't us 2swing the first punch so they won't be responsible when they all get killed Buy the US so Russia will be able to back them without the UN or the Geneva putting sanctions against them politicians is the new weapon of War

 2. Sorry America but I prefer chinese food to hamburgers….perhaps it was Russian hackers that hacked the Chinese ship and moved it and the drone towards each other, then hacked the crane to lift the drone onto the Chinese ship hahaha

 3. turn Japan loose on them order kick their teeth out China is a bluff they're not Superior in any way been there seen that they can't even fix electrical grid let alone mess with us

 4. I cant comprehend how the fate of the world hangs in the balance just because one country doesn't stay within its borders and continues to steal food from the other countries plate

 5. You know what…. It is not Trump or Obama or Russia. It's those damned New Zealanders.
  All tucked away down there away from all the arguing.
  Secretly plotting to take over the world.
  Baking cookies.
  Making it seem like they are minding their own business. :P

 6. WH̙AT ̞I̝S ̝I̺SL̹AM? ̝
  ̥
  ͖•̗ BE̥L͍IEF̖ I̭N͔ GOD̬ ̹ALͅMIGHT͚Y͇: ͇H͕e̜ has̖ no ̘partner̥, ̫ṉo eq͇ua͕l ͖a̞nd ̺t͙h̝e̪re ̙is͇ ̖n̼o̜thiͅn̥g͉ lik̖e̥ ̰H͍im̖. ͖H̗e ̖h̳as ͚pow̰e͇r͇ ͉oͅver̘ a͕l̙l th̩ing͖s͍. ̻H͉e̯ ̞i͕s th̼e͇ tr̹u̲ẹ r͍e̞a̳ḽi̺tỵ a̰nd ͙e̱v͉e͖ryt͇hi̲n̳g ͖el̰se ͉is̩ ̟j͈u̖s̘t̜ His ̺cr͓ea̳t͈ion̯. Ju͖s̹t ͎as ͉H͕e̳ ̯cre̞a̟t̜ed ̭e͙v̜erythi͕ng͕, ̭He ͙can ta͓k̤e̯ ̟eveṛy͚t̖ẖi̻n͓g̙ ̩ou̼t of ̬exi͈sten̯ce. T̪h̹er̜e͖ ̪i̥s̬ ṋo̙thi̞ng̻ be̜f̰o͎re ̖H̪im̯ a͙nd ̳notͅh̜ing af̳ter̻ Him̬.̩ ̘Hẹ i͇s̻ ͇et̥e̹r͓na̳l. ̖He i̥s ͙n͎ot̯ a̲ “h̦e”̗ b̺u̗t̯ we hav͍e̮ ̳l̥im̲i̟t̺ed̦ ̲vo̪c̙a̠bṵlar͚y.͔ ̦H͓e is͈ per̝f̥e̩ct. Heͅ ̳is̩ ͉c̥omp̬l̻et̞e.͉ H͙e ḭs̙ n̯o͈t ̜in͙ t͙h͉e u̺ni͎v̙e͎rs̯e̜, ͍ḅu̹t̳ com̲prehend̥s̪ ̻e͎v͇e̺r̞yt̹h̰i̺ng ̯b̗y̰ ̠Hi̹s̥ k̳n͚o̞w̲l͉e͓d̪g̯e a̳n͇d ̤we̬ o̬n̤ly̰ e̼x̲i͎st b͚y H̥is wi̝ll an̹d ̠p͈erͅm̘is̜s̻i̗o̟n.
  ͎
  • BEL̫IEF͙ ̬I̤N̟ ̲TH͉E ̮AN̹GE̮L̰Ș:͈ ̗Inte̼l͚l̦iͅg͚e̻n͍t̖ an͔d̫ ̣p̻u̺re̹ cre̩ạt͔ur̜e̞s ̪m͚ad̯e̬ of l̹ight. The͔y̺ are̫ in͕h̩ere͎nt̫l̙y̪ ̦g̩ooḏ a̪nd h̻av̜e ̪n͈o̲ ͅf̳r͎ee w̻i̩ll̻ to͖ c̠hoọse ̙to͖ b̭ẹ ̬evi͎l. ͙Hum̠ans a̤r̯e al̥s̞o ịn͓he̠r̼en͎t̖ly ̙goo̟d, t͙hi̹s̠ ̣is͙ ͚ca͈l͎le̩d̳ ̖th͈e “̻fi̱tr̝ḁ”͚,̜ ̬w̱here̟bỵ hum̦a͇ns͓ ̬arẹ ͙bo̜rn̗ wi̮th̟ ̜a͙ nat̘u͙ral / i̹ns͕t̘inctuaḻ ̖i̯nc̹l̠inaṯion̯ ͙t͚o be ̠k͙i̺nd,̬ ̜g͔e̳n͇e̱r͓o̯u͈s, f͙a̜it͓hfu̥l a̱nd c͚ompa̘s̥sio̥n̜a̭t̺e̩. ̙Thͅis̼ ca̠n̺ be͓ ̦c̼l̘ear̜ly obs̞e̻r̳ved in͓ ͇al̮l͎ ̼ch̠ilḓr̟en͓ w̝ho have no͚ṱ yet̞ ̥dis̼o̥bey̭e̫d̙ ͚G̞od.͙ H͍oweͅver,̝ de̯mon̖ic ̜infͅlu̯en̩ces ͙fr̬om̜ s̩o̼meͅ ͚of the̤ ̗jinnkind ̙~ ̦cr̞ea̞tu̝ṛes ̖wh̩i̥ch ̳h͎av̯e ex̤ist̪e͖d̟ ̬b͓ḙfor̙e ̯hu̻m̟a̫n͎s͖, who̙ ̤have̼ a̟n̮ ̣a̲n̙a̰to̤my o̫f ͅfi̞r̲e ̞b͔u̖t̰ a͓re̲ uno̟b̗servable̞ to̪ ourͅ ̫ey̼es ̖m̭u͖ch ̱like͍ ma̫ny ̳oth̖e͇r̲ c̦olo̤ur̲s̠ in ̘th̝e ̰e̙l̬ecͅt̹r̪o͈m͚ag͙n͚e̖t͕i̥c̱ s̤p͕ec̦t͙ru̻m̥. ~ ͙ Th̳e͈ṣe̙ ̲d̳em̫o͇n͎ic ̗i̖n͖flu̼enc͉e͍s ̙c̝o͖m̜pete͈ ̦w͙ith a͕nge͍l͔i̹c̦ in͚f̖l̖uences̹ in̩ ͉our͙ l̤iv̟es. ̩Wi̫th ͓the fre̫ewịl̩l͙ ͖gi͍ven to ̰ụs we̱ mus̺t̘ choo̟se͈, ḍa̯il̰y, w͔hͅi̫ch ͚in̯fluence͕ t̩o ̺f̯ollo͖w̺.̹

  ̱•͈ ͈B̥EL̟ḬEF IN D̦IV͙IN͇E BOO̗KS̻: Bḙl̖ief ̰in̝ ̩the ̜B̗ib̪le̯, ṭh̬e̲ ͇Tͅor͚ah, ̝th͚e̬ P̝sḁlms̬, t̘he ̖G̥osp͙el a̪nḍ ͕all di̲v̬in͚e̲ ̥boo̦k̯s w͕h̪icḥ do̪ ̹(or̲ d̹i͙d̞) c̳a͚ll ͔yo͕u̹ ̹t͕o͍ ͍r̞e͚mem̺b̲e͙r̥ ̹th̞e O̩ne̮ and̩ Al͚mi̳ghty ̫G̗o̳d͓ i͇n̩ ͙y͇our͎ ac̪t͙io̩n͈s ̦ḁndͅ w͎ords,̣ a̹n͕d̙ to ̭obͅe̮y ̟Hịm̬,̞ ̝f̜oṛ ̪yoͅu̬r͚ ̖own͎ sͅa̘k͚e.͓ F̳in̩al̩l̮y,͕ t͉h͓e ̙l̩as͚t ̩d̗iv͕i̫ne revel̙at̻ion̘; ̲th̺e Qur͈’̭an̜,̭ wh͎i̘ch̟ c͍onfirm̲s̗ ̻w̞h͍a̭t ͙w͍e̜ al̰re͙ady ̤k̟no̗w͉ a̩bo͎u̻t ̭the͕ pr̹evio̗u̼s ͖sc̠r͕ipt̹u͔re̝s̭ ̖b̜ein̬g ͇a̟l̺ṯe̠red ̹an̪d̞ ̲ma̮n̻ipu̥lat̗ed, ̘a̭nd͇ which r̖e̞ct̺ifie̖s͈ ͈t͍h̘o̠se e͓rr̪ors̤ an̯d giv̥e̟s u͔s̮ ̤a ̞fi͎r̮m̺ gro̙u̻n͚d̤i̠ng ̦in aut͓h͈e͍n̫t̳i̪c̰ gu͖ḭdance ̻an͖d̯ kn̘o̟wl̼e̜dg͔e fr͈om o͖u͍r Crea͚t̼or. A̫s̲ ̜pr̺om̳is͇ed̲ i̺n̜ ̗the ͉Qur’an͙ its͖e͉l̟f, ̯the͎ ͓l͖ast̹ r̬evel͔a͔ti͉o̩n͓ w̭i̟ll͔ n̻ev̜er b̯e ͍ch̭a̼nged a̼nd̼ so ̤n̺o ̳mo̻re mes͈s̬e̼ng̗ers̪ ̼or boo͖k͕s w̰i̳lḷ be̲ sent t͕o͔ ̮humankind.͔ ͈T̬h͖e͖r̯e ̖is ̳n̝o m͉ore ̥g̤uiͅda̞ṋce͈ ̺t̗o ̮come.̦ ͚God̞s̖ fav͇o͖u̪r ̳upoṇ ͉u̜s̤ ̮h̻a̖s ̳b̮ẹen̰ ̱c̻o̯m̹pl͙eͅte͓d.̰

  ͕•̺ B̗E̝LIEF͙ ̤IN̹ ̱THE P̹R̤OPH͓ETS:͎ ̱B̖e͕l̟ief ̮t̳h͈at͙ ̞ḛv̫er̲y͓ na̘ṭi̹o͕n ̩ha̪d̳ ̱prop̙he̙ts͔ s̥e̼nt͕ ͅtͅo ̥i͓t, tͅo re͚mind ͉t̳h͍e̞ ̘peo̗p̻lẹ aͅbo̩u̟t̤ ou͍r͕ cov̻e̺n͖a͙n̗t with ̣God. ̠T͓h̺at ̫befo͎rͅe̖ H̲e ͚p͖ut ̪ourͅ ͓s̟o̪uls͚ i̻n͙ t̬heṣe̼ bod͈ie̦s,̱ w͎e ̖a͕gr̮ee̥d t̖o be ̤tested̺ ͍in t͇h͔i͙s cha̯l̬leṉg̫e ̹t̙o̟ ̳suff̝e̠r̼ ͇l̠i͕fe̫ ̗on͇ ͉e͕arṯh.͇ Ov̙e̦r̗ 1̠2͖4̰,0͓00̞ ̭Pr̩ophet̙s͚ ̜ha̳v̟e̼ be͇e̪n ̙s̯ent̥ to a̳l̹l̮ the ̣p̙eo̬pl͈e ͈of t̖h̫e ̘w͈or͓l͔d̰. Of ̻th̖e̬se P̠r̮o̙phet͍s, ͕a̳ro̥u͎ṋḍ ͙300͙ ͎we̲r͔e̩ ͍M̞esseng͙e̗r̰s. Th͈ey we̱r͓e͙ ̱s̘en̘t͇ with͎ a̗ div̘i͉ne̝ ͈re͈vel͍a̘tio̘n. As̗ ͚M̬u̪s̬li̩ms we do̦ ̗no̼t ̫differ̙e͍n̮t͙i̠a̭t͖e ͇betwee̳n t̝he̜ ̬Messeṇg̮e̙rs̰. ͈Th͈ey ̘are̳ ̬all̖ equal a̗n͇d͉ we̘ ̰trus͉t̼ a͍n͕d bel̘iḛv̭e͚ i̺n̖ ̗t̺h͖e͓m ̬all.̘ A͍d̖ḁm̠, ̟E͓no͈c͉h, ̱Noah,͔ L̯o͓t̟, ̹J͔o̲n͈ah, Abrḁh͍a̻m, ̗Isͅ’̰m̹aeel, Is’̲aa̤c͈,̫ ̞Is’r̼aee͎l, J̫os̤eph,̞ J̗es͔u̠s̲,̜ M̪uha͕mmad͍ – ̙A͈l̲l̳ ̳w̞ḛre amo̜ng̫ t͉hos͔e̠ most bel͎ov̭ed̻ ͎to͔ ̣G̤od. ̟H͚ow̻e̗ver̼, M̹u̺ha̙mm̗ad̪; be̹i̜n̲g͕ ̣the̹ ̞ve̩r̹y l͙as̼t ̝me̖s͓se͍nger̲ was ̲not̩ j̤u͚s̳t ͙s̜e̟nt ͓t̹o ̤on͔e na̫tio̪n, ̰bṷṭ ̬hẹ was̙ ̜s̮ent͇ ̪a̻s͓ ̤an ̲e̲x̭a̞m̥ple ̖fo̼r ͎th͎ẹ ̣ent͕i͉re ̳w͙o͈ṟl̝d.̙ W͕hi̯le w̬e̹ ̣Mus̜li̹mṣ ̩must ̭b̯e͔lieve ͙a̟ll t͖h̦e ̼Mḛsse͓ng͓e͎r̗s ͚ar̖e̘ eq̩ua̼l,̝ ̲weͅ u̙nd̞e̜rst̤a̯nḏ t̘ha͍t̤ b̜eịng ̱the̙ ͔l͈ast ̦me̲s͕se͎ng̤e̟r͍ ͈h̭a͍s ̯ver͇y͓ ͙hono̥u̼rabͅl̗e and ̙i̬m̙po̠r̼ṯant̳ ̫imp̬licͅaṯi̠o̱n͍s͔.͚ We͈ ̼b̞eli̻ev̤e it is ̗the̳ ̦fi̗na̮l ̱me͇ṣs͔e̟ng̤er wͅh̜o͕ ͎w̖i͖ll͈ ͔i͓nt̺e͖rc̘ede ̙and as̳k͈ G̱od t̝o̤ ̝be̹gi̦n ̜J͉u͎d͙geme̮n̩t̖ ͖d̮ay, w̩h̘en͙ no̰ ̭on̟e̮ ͕e͈ḷs͎ḛ ̜wi̺l̺l̮ a͖n̜d̰ ͓m̟ay ̝p͙ḙace̤ be͍ upo͉n him a̳n͙d͈ ͙o̖n͎ ͈a̺ll the ̥p̖r͈o̱p̹h͈et̜s an̦d̲ mes̠s̩e̺n͔ge̹rs ̺bͅe̗f̻ore ͙h̲im̟.̰

  ̟•̹ ͎B̘E̙L̮IEF ̥I̼N TH̞E D͓A̫Y͙ O̟F JU̞D͔G̝EM̗E͖NT̰: Beͅlief ̖in̗ t͍h̞e ̰s̬c͈a̗lͅe̗s̭ w̗h͇ic̗h wiḻl̪ w̦e̝igh̤ o͎u̫r̤ ̫ḍe̻ḙd̮s,̫ ṱhe ͅon̝ly ̤comm͈o̺d̞i̳ty ̞o̙n͕ th̜at ̼d͙ay when̺ ̫g͔old ̭a̩n͚d ̫si̮ḽv͚e̠r wil̪l be ͙m̪e͎ani͍n̝gḽe͎s̬s.͉ ͅA͍fte̫r͍ ͚th̹is wo͎rl͍d͔ ̮has e̟nd̼ed̙ a̲nͅd͚ ther͍e ̟are n̬o ͇mo͖r̬e͚ pe̻op̮l͈eͅ, all wil̼l͖ ͈b̳e͈ ṟe̜s͖u̖r̜r̩e̯c͇ted̥ /̥ ̳r̦ec̼re̜a͓te͔ḓ.̦ ̺W̺e b̼eliev̜e̱ m̠a̺nk̺i̭n͎d ̥and j̱in͇n̬k̮ind͙ wi̼ll ̭th͖en b̰e̤ ͈w̪a̦iting 50,0̤0̖0 ̗ye̤arṣ f̱o͖r ͈judge̦m̥ent̳ t͇o ḇe͍gi̗n͎.͕ ̼Finally̤,̱ ̮the͈ l̺ast̟ P̜r̲opẖeͅt͎, ̟m̻ay Go̖d bl͇ess̯ hi̗m,̬ w͈i̤l̜l̬ ̳p̦r̮os͈t͖ra̜te to the̲ A͎l̜m͔ight̬y̯ an̞d h͉u͚m͉b͙ly ̞a̳s̬k Him̹ t̥o͚ b̖eg̻in̟.̰ Thi̪ș ̗w̙ilḽ b͚e a̜ ̦t͓o̟rme̦n͍t̟ing̲ ̼ti̙me͕ an͙d ͖p̥eo̭ple who th̺ink̭ thͅeͅy̺ ̫a͔re̦ ̲g̤o̱i̺ngͅ ͖t͖o̱ ͙he̳ll͖, ͎wi̟ll ͈sti̟l̫l͖ ͎wan̩ț j͓ud̖g̳e̳m̪e͖nt to̜ c̩ọmm̯en̻ce,͉ ̫j͓u̯st̖ t͍o l̦eave͉ thi͉s pl͉a͖c͉e. Go̬od͈ ̲and bạd̜ de̬eds ̫will ̥be͚ wͅe̲ig̖he̜d.͕ ̻ Ḥeav̮e͍n̺ ̘or h͉e̥ll w̠ill̹ b̹e͍ awa͓r̜ded͇ ̣to th͚ose̪ w̮ḥo̯ ͓ea̞rn͈ ̣wha͓t͚ they̹ ͖e͖a̺r̮n̟.͕ ̱Do̤n̝’̱t͍ fe̦e̖l ̣hope͉le̺s̭s ̹t̰hough. ̲I̝f yo̹u͖ s͕ịn͖c͎ere̫ly̬ ̭r̖e͓gr̭e̘t͈ y̩ou͖r s̩i͉ns,͈ ͈a̳n̯d̫ ḁsk ̯Gͅoḏ to f̪or̤giv͍e̟ ̬you ̪in ̱t̠hi͖sͅ li̼f͙e, tͅhose v̹e͇ry̹ s̮i̜n̩s̼ ̺will̟ b̘ẹ t̖rans̫f̬o͎rmed f̜ṟom ̳ba̗d de̪ed̯s in̩to ͅg̗oo͇d̻ ̯deed̳s. ̳O͍n͉l̪y t͚hroug̤h ̮t̘h̯e m̝e͍r͍c̖y ̣of̬ God cḁn̥ a̱ny͔one e̦nt͚er̯ ̺hea͎v̥en, a͎sͅ n̥ot͔h̟ing c̦a̜n̼ be ͓d̦o̻ne̥ ̬i̖n ͇th̞is̖ ͚f̘i̝ni̠te ̖lḭfe t̘ha̜tͅ iͅs w̠o͎rt̰h in̠fin̘ite b̼ḷi͍ss. Mu̺s̗lim̺s d̮o̩ ͚g̟ood̜ ̠deeds̯ si̹m̹pl͚y ̰b̦ec̦aus͙e̼ ͖“we̗ h̜e͍ar thẹ l͍aw̩ ̭ạnd͖ we ͅobey͙”.̭ ̫T͎he ͖ap̰o͙sͅt͉l͔e̫ P͖aul ̰w̮ho ̮ne̖v̖er ̩met J̲esus, ̻sa̬id t̗h͎a̙t͓ t̝h͍e ͈l̹a͙w͈ ͈doe͎sn’̗t ̗count̟ ̲a̻n̰ymor̪e ͈– fa̮i̺t̗h̫ a͓lone ̙is enou̫gh, b̩ut ͖J̱ames sa̮id th̼at̮ ͖faith i͎s̻ de̺a̠d w̰i̭tͅho̟ut̠ ̟a̜c̰tion̻ an̻d ͔J̬e̦su̞sͅ war͍ne̝d ̦us͙ t͔h̝a̰t he will disow̞n ̘his̹ ͉f̯oll͕o̗we̪r̬s͍ ̖wh̝o̯ re̘j̭ec̮t͉ G̫ods ̤law. ͅR̫ight͎eo̳usneșs͍,̟ bḙl̯i̺e̮f i̙n̥ th̦e̩ ͉las̪t d̫ay and̜ be̺lief͇ i̳n̪ ͓Go̤d̰ ̖w̰i͚t̳ho̻u͚t͍ pa̹rtner͉s ̭a͚re ͈all y͍o̻u ̻n̝e̮e͙d ̻to att͎ain th͉e̠ u͈ltim̤a̗t̗e̲ ̦ṿic͎to͙r͖y.͔ ̱Tͅo̟ ̭rem̻a͙in̳ ͎eternally ͇in̫ Hi̗s pl͓e̦a̲s̞u̺r̘e, r̳esiding i̟n Hi͕s̻ g̗ar̭d̝ens̗ of̻ bl̫i͕s̙s͈ ̹w͚h͓er̥e ͎al̹l̰ ha̪r̖ds͇h̫ip, ev̭i̞l̜,ͅ ̦d͙i̫s̳ea̰se ̖a͔nd̹ ̳s̤uf̤f͖er̭i͙ng a̹re re̮mo̯ved͎,͚ rep̪laced̹ ͔by̠ ̟a͉ll t̟he de͔l͙ights̭ you ca̩n an̲d ͓can’͇t im͎agin͔e̘.̱
  ̺
  •̻ B̩E̫LIE̥F IN G̺O̮D̼’S ̱P͈R̦E͖DE̙S͎T͖IN̹A̭T̟I͔ON̬:̦ Be̤l͎i̱e̤vin̰g ̮t̲h̖a̻t͖ God kn̬o̱w̰s e̝v̜e͎r̝yt͍hin͎g͕ ̳t̼hat̬ ͖h̯as͈ b̼een, and w̻i̲ll be̥.̝ ̜Be̜lieṿi̳n͉g ̼tḫa̩t͍ ̙th̖e̗re̞ ͈is̰ ṇo p͖owe͓r ̮or ̪a̳b̭il̼i̘tỵ ̤t͍o̪ do̹ an̙yt͔h͉i̤n͖g ̗exc̞ept͇ ̥by͕ H̠i̩s ͎per̲m͉iss͓ion͙ a̜nd p̮o̼ẉe͍r ͎fr͖om͍ ̤H̘i̲m.̺ B̩e̱l̥i̼e̪vi̩ng̝ tha̬t w̮e a͈r̖e b͈ut a͍ t̬i͙meline̗ ̼o̮f i͍n̦te̞nti͓ons,̰ a̟nd̹ ̪th͙a̰t H͔ḛ ͚i͎s͍ ͅt̙he on͇e w̥h̼o͙ ḏecide̳s͙ ̳w͙he̱the͍r̥ ͕o̺r ͉n̬ot ͕to̪ giv̖e͙ ͎u̯s th͓e̬ ̼ab̲i̲lity t̞o͚ ̜f̤ul̙f̯il͙ ̠t͉ho̯se ̦i̮n̙ten̜ti̙ons.͚ ̳Be̺lie̹vi̭n̟g̟ t̺h̘at͍ He̩ ̝i̳s ͅt̻h̟e M̥o̤s̤t͉ Wi̩se,̼ an̘d ̰that a̖lth̗o̤u̪gh we m̼a̳y̫ n͈ot̫ ̭und̤erst̬a͚n̩d͖ Hi̦s̱ wis̙dom,̟ ͍w̹e ̯submi̺t͍ t̥o ͕H̞i͕m͕ a̼n͙d ͇trust̫ t̜hat ̺e̬v̘ery̻t͓hin̰g͇ t͉h̠at ̞ḥa̳p͔p͇e͔n̹s ̟is͉ ͇u͉l͕t̻iṃatel͓y̜ f̣or̙ ͇o̫uṛ ͚own ̫gooͅd. He̙ is ͈b͚e̯n͎evo͉l̜ent, ṃerc̹i̻f͔ul a̲n̠d̫ l͇ov͎in̤g an͕d̟ it͖ i͍s H̼is plea͓s͈u̪rͅe̩ ͉to̪ see ̖us ̤b̝e͔in̩g͍ be̯n̤ẹv̯ol̻en̟t͇,̹ ̘m͕er͙ci̖ful͚ ͖and l̳o̺ving.̠ ͔
  ̰
  ͅ• ̤A͍ M̪usli͖m ̤m̦us̱t test̹i͍fy th̖at̫ ̺Go̭d ̹i̠s͉ One, ̫h̠as̗ no̖ e͓q͖uals,̠ n̺o p̙ar͙tners͓ a̪nd there i̟s ͔not̲h̦ingͅ ̳li̼ke͔ Himͅ, ̪aṇd̺ wͅe m̟u̟st ̻t̰e̙s̠t̠if̝y tha̬t ̘iṋdeed̠ Mu̝ham̗ma̼d̥ i͍ṣ ͎v͓er͈y ̳c͚l̞e̼a͙r͓l̲y the la̖st me̗ṣseng̗e̳r ͇s̙e̤nt b̪y̞ ̗G̳o͕d. ̻We mu̜st͇ p̯ray,ͅ g̺ive̝ ̪char̮i̩t͔y, ̻faͅs͉t,͖ a̳n͓d perͅf͙oṟm pi̼l̹gr̟i̱m̘a̟g̘e͔, th̻e͔reb̳y ear̠n͙ing G̯ods ͙for̭g̻iv̹e̻ness ̰an̰d͈ ̟ma̼ny̟ ͙goo̞d d̮ẹe̞ḓs ͉/̭ ̞i̼nvͅe̠stme̗nts͙ for̳ ̱t̮ḫe̹ r̲eal͙ e̖te͉r͎na̝l ̯life̗ whe̫n̮ t̪his͎ te͚mp͙o̖rar̪y̝ h̻o͕m̞e̞ ͉i̫s̩ lef̤t ̙b͚e̱hi̹n͇d. ̻We̹ ͉m͙u͍s̬t ̞be hones͓t, tr͓u̙t͉h̝fu̻l,̹ t̞rus͎t̙w̙o͈r͇t̤hy ͖and r̰ig̟ht̰eou̖s.̦ B̟e ͔p̬lea͖sant̮, ̣hygie̟n͍ic̠,̳ hav̻e̜ g̜oo̦d ̫cha̖ra̳c͉t̩e͎r̥ ͖a̞n̬d ̳be͓ g̟eṇer̼ou͚s.̣ B̘e ̦g̣raṱef͚u̪l, pa̻t͇ie͔nt͖, me͔r̗c͓if̘ul̗ ̦a͈n̪ḍ ̟co̪u͙r̻agḛo̹us.̤ B͓as̜i̫c̮all͓y͍ ͚t̜h̻e g̙olden̤ r͖ule̦; lov̖e͉ ͓for ̦y̳o̠ur br̪othe͔r͎/s̝i̗st͈er̮ ͈w̖h͇aͅt ̹y̲o̩u ̻w͇o̖ul̪d lo͉ve f͍o̬r you͈r̗self. ͙A Mu͎slim is̩ c͖o̥nce̠rned̻ wi̻th̠ ple̗as͎i̖ng͇ t̪he͍ C͎r̲eato̝r͚ ̹an̯d̲ not ̟th̗e cr̠ea̪ṯio̪n̻. ̰T̩he̟ ̜very̻ pu̝r̭p̩o͉s̤e ̘of ̭o̝ṷr̫ ͔e̞xis̱tenc̯e ̩is̯ to͓ ̖w̳o̲r̟s͔hip ̰[i̥.e̝. r͉e̹m̪emͅber,͓ ̞se͚ṛve, tha͔n͉k, ̘prais͓e͈, ̫o̘bey̯, ̥g͈l͔or̟ify̫, e̹t͓c]͉ ̜Go̰d. ̩If y̙ou ̥d̥o̺ ṯh̬i͍s ̯s̗in͖cer̺el͚y ̮y͚o̩u̹ ͓wi̻ll ̫f̞ina̪l̖l̳y f̭e͚e̠l ̗fu͚lf̲i̠l̠led͓ ͉and co͚n͎te̹nt͓ ͔i̤n̞ ̹lif̩e ̙no͙ ̞ma̗tt͕er͕ ̳wh͍a̻t͔ s̲itu͙a̺tion y̭o̭u̠’͎re ̼i͉n.̰ T̺o ̺fu̬l͕f͖il ͇your͚ ͈h̝ig̦her ̤pṳr͖p̹ose̱ ̩of̦ w̻o̻rshi͉pin̻g̰ ̤God̗, ͚m͇ea̩ns ̬t̜oͅ b͔ẹco̭me ͓a bein̙g th͔at͙ ͔i͖s ̗i̪n̯ comͅm̙u̳n͕ịon͕ w̞it̥h ͉A̼lm̜i̘gh̝t̜y ͚G͙od̙. ͈T͚here ̮can ̖b͓e ṋo̱ṭhi͚n̺g̘ ͕gr̤eaͅter̗ ̳t̩h͉ạn̤ ̮thi̱s.̜
  ̘
  ̣Q̟u̳ṟa̪n d͔ot ̞com̥ f̲or an̳ ͕on͖l̘i̠n͇e Q̻ura̱n̘ [̤[͎tͅh̘e w̟o̰r͓d of Go̹d̲]]
  Sun̺n͖ah̝ ̘d͍ot ͕c̲o͎m ̤for ̫on̘l̺i̥n̩e̫ ̦p͍r̙o̦pheti͙c teac̫h̟i̝ngs̲ ̯[̰[t͙he ̙wo̮rd̤s ̤a͕nd͍ a͉c̩ti̞o̘ns̙ ͙o̺f ̤th̞e la̤st ̮Pro̟phe͕t̪ Ṃu̲ḫa̭mmad͉]̲]̰

  ̟

 7. Obama was totally dissed last he traveled to China. They made him get off the back of his plane, then didn't even acknowledge him. They hate Obama. Trump is always a scape goat, it's a shame.

 8. WTF the US needs to stop acting like a bitch those faggets should have been fire apon a soon as they touched the submarine! Let's also build islands and military bases in South China Sea and let's pass UN bills protecting marine life in South China sea so we can gun down any Chinese poaching and destroying the marine ecosystem then give back Japan the ability to have a large military and nuclear weapons

 9. The other thing worthy of note is our military veterans who fought to provide freedom for you and me. We help these people and never ask for anything in return for the lives our veterans have given to allow the freedoms you and I enjoy.

 10. Rather than hacked I bet the Jews supplied all the military tech to China. Jews record on betraying the west to its communist offspring are legion.

 11. For those of you un-informed zombies who jump on the band wagon of trump bashing. Check out Chinese military confronts US spy plane on your favorite liberal corporate lobbyist news media CNN back in 2015 (who's in office then?). NAFTA (clintons) made this all possible by horrible trade deals that allowed our jobs to go over seas (china, mexico, etc…). This allowed countries such as this to take all these billions of dollars to build the military and man made islands we are now dealing with. THANKS A LOT!!!! Clintons and Obama. Now they want TPP!!! They are criminals. They have sold out the American people. Wake up people.

 12. Facebook alternative with no censorship is Seen.Life. There is going to be a massive exodus from Facebook. Please promote Seen.Life and move there.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *